E.ON Sverige AB

Finska konkurrensverket fortsätter behandlingen av Fortums förvärv av E.ON Finland

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 11:17 CET

Det finska konkurrensverket har idag, den 3 mars, meddelat att man fortsätter prövningen av Fortums förvärv av E.ON Finland. Ärendet måste vara avslutat före den 3 juni 2006.

Det var den 2 februari i år som E.ON Nordic och Fortum träffade avtal om att Fortum förvärvar E.ON Nordics aktier i E.ON Finland. Ett avtal med Esbo stad ger dessutom Fortum möjligheten att förvärva staden aktier. Detta skulle Fortum sammanlagt 99,8 procent av aktierna i E.ON Finland.

Förutsättningen är dock att konkurrensmyndigheterna godkänner affären.

För ytterligare information kontakta Stieg Claesson, kommunikationsdirektör E.ON Nordic, telefon 040-25 55 02.

Utsänt av:
E.ON Nordic AB (Publ)
Kommunikation
Stieg Claesson

Finnish Competition Authority continues evaluation of Fortum's acquisition of shares in E.ON Finland

The Finnish Competition Authority announced on 3 March 2006 that it will continue its evaluation of the acquisition of shares in E.ON Finland. The evaluation has to be completed no later than the 3rd of June 2006.

On 2 February 2006, E.ON Nordic and Fortum signed a contract according to which Fortum purchases all the shares of E.ON Finland. An agreement with the City of Espoo gives Fortum the rights to buy the City´s shares as well. This will give Fortum 99.8 percent of the shares in E.ON Finland.

The purchase requires the approval of the Finnish Competition Authority.

For further information please contact Stieg Claesson, Vice president, Communication, E.ON Nordic, telephone +46 40 25 55 02.

Released by:
E.ON Nordic AB (Publ)
Communication
Stieg Claesson