Fortum Sverige AB

Finska Konkurrensverket fortsätter behandlingen av Fortums förvärv av E.ON Finland Abp

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 10:16 CET

E.ON Nordic AB och Fortum träffade den 2 februari 2006 ett avtal om att Fortum förvärvar samtliga E.ON Nordics aktier i E.ON Finland Abp. Ett fullföljande av affären innebär dessutom att Fortum kan förvärva samtliga Esbo stads aktier i E.ON Finland enligt det avtal som Fortum och Esbo stadsstyrelse ingick den 18 januari 2006. Detta skulle ge Fortum sammanlagt 99,8 procent av aktierna och röstetalet i E.ON Finland. Innan affären med E.ON Nordic kan slutföras måste dock Konkurrensverket godkänna affären.

Konkurrensverket i Finland har den 3 mars 2006 meddelat att man fortsätter prövningen av Fortums förvärv av E.ON Finland Abp. Den fortsatta behandlingen av ärendet måste vara avslutad inom tre månader.

Fortum Abp
Carola Teir-Lehtinen
Kommunikationsdirektör

Ytterligare information:
Utvecklingsdirektör Timo Karttinen, telefon +358 (0)50 453 6555
Kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen, telefon +358 (0)50 452 4118

Sändlista:
Helsingforsbörsen
Centrala nyhetsmedia