Akfeo Förlag

Finskt intresse för BOKENS VÄG TILL LÄSAREN OCH BIBLIOTEKEN

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 13:41 CET

 Hittills har drygt 60 bibliotek beställt boken via BTJ och av Adlibris försäljning har 25 procent gått till Finland.

"Bokens väg till läsaren och biblioteken" är beskriven i BTJ-häftet nr 6, sid 1 med sista beställningsdag idag. Boken levereras i nuläget med en veckas fördröjning till BTJ eftersom den första bokleveransen från tryckeriet är slutsåld. Vi ber Er ha förståelse för detta!


Se  Omslagsbild   BTJ-recension   Provläs
 


MÅLGRUPP

Denna skrift vänder sig till läsare som vill få en tydligare bild av dagens bok­marknad och biblioteks­väsende. Dit hör anställda i biblioteks- och bokbranschen, journalister, lärare, elever i medie­program liksom politiker med intresse och ansvar för kultursektorn.

SAMMANFATTNING

Boken utgör en ovärderlig del av vår kultur. Läsandet har under århundraden gett förströelse, bildning och lär oss mer om livet och vår värld än vi genom egna erfarenheter hinner tillägna oss.  

I vår tid har den digitala boken skapat helt nya former för textpresentation, produktion, lagring och distribution. Läsplattans minne kan förvara tusentals böcker, som man ständigt kan bära med sig. Med text-, ljud- och bildlänkar öppnas nya vägar för den litte­rära gestaltningen. Samtidigt har boken fått en allt starkare konkurrens från andra medier som film, TV och internet.

I denna skrift ges först en historisk summering av bokmarknadens och bibliotekens framväxt. Därefter redovisas dagens mediemarknad, biblioteksväs­ende och genom vilka distributionskanaler böckerna når ut till läsarna och biblioteken. Bokmarknadens koncentration mot ett fåtal aktörer berörs.

Bibliotekens urvalsprocess vid medie­inköp diskuteras och hur upphandlingen går till. En enkätundersökning där bibliotekens personal medverkat med synpunkter redovisas. Författarrollen, bokutgivningens elementa och den elektroniska boken ägnas uppmärksamhet.

De stora mediekoncernerna beskrivs, och hur de via egna tidnings- och distributionsföretag kan förstärka uppmärksamheten kring sin bokutgivning och skapa bästsäljare, medan de små och medelstora förlagens böcker oftast hamnar i medieskugga. En motvikt till kultursidornas ensidiga marknadsföring av böcker utgivna av Bonniers och Norstedts är BTJ, vars recensionsverksamhet täcker in en stor del av den totala utgivningen. Denna föreslås få statligt stöd för att utvecklas till en gratistjänst för både bibliotek och allmänhet. 

Den allt mer kommer­sialiserade bokmarknaden har inneburit ökad satsning på kändisförfattare, populärlitteratur och bästsäljare, vilket eroderat de stora förlagens kvalitetsstatus. Samtidigt har bokmarknaden demokratiserats genom den digitala tekniken, som gör det möjligt för envar att ge ut egna böcker. Nätbokhandeln pressar den traditionella, och på förlagen funderar man över hur hotet från e-boken och ökad egenutgivning bör bemötas.

Hos många nyliberala politiker finns en strävan att också privatisera biblioteken och lägga ut bokinköpen på entreprenad, vilket har genomförts i enstaka kommuner.

Under senare år har biblioteken fått stark konkurrens av Internet i rollen som allmänhetens informationskälla. Upphovsrätts­skyddet begränsar tillgången på nyutkommen litteratur på nätet, men den kan i ökad utsträckning laddas ner som e-bokslån från biblio­teken.

E-boken kan mångfaldigas och spridas till betydligt lägre kostnad än pappersboken. Förlagen begränsar dock dess marknadsandel genom hög prissättning, och staten bidrar genom högre moms än för en vanlig bok. Bibliotekens inköp hämmas som följd av högre avgifter för e-bokslån.

Avslutningsvis diskuteras bokmarknadens utveckling och förändring i ett litteratursociologiskt perspektiv.

INNEHÅLL

1.  Historisk bakgrund 

2.  Allmänhetens mediekonsumtion 

3.  Dominerande mediekoncerner 

4  Bokutgivningen i siffror 

5.  Bokhandeln  

6.  Bokutgivningens elementa 

7.  Utgivning på eget förlag

8.  Den elektroniska boken 

9.  Bokens marknadsföring 

10. Dagens biblioteksväsende

11. Bibliotekens leverantörer

12. Bibliotekens upphandling 

13. Bibliotekens privatisering 

14. Vad styr bibliotekens bokinköp?

15. Litteratursociologiskt perspektiv

16. Avslutande reflektioner 

 Efterord

 Några källor

INKÖP

Via www.adlibris.se,, www.bokia.se,, www.bokus.se,, www.btj.se

SPECIFIKATION

Titel: BOKENS VÄG TILL LÄSAREN OCH BIBLIOTEKEN

Författare: Sune Axelsson

ISBN 978-91-977965-8-3

Utgivningsår: December 2012 på Akfeo Förlag.

Format: Storpocket, 160 sidor.

FÖRFATTAREN

Sune Axelsson är forskare och förläggare på Akfeo Förlag.

Han är också författare till tre diktsamlingar och en essäbok.

KONTAKT

För mer information eller beställning, kontakta förlaget: info@akfeo.se.

Se också förlagets hemsida: www. akfeo.se