Firefly AB

FIREFLY AB - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:19 CEST

Vid dagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 75 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 30 april och utbetalningsdag blir den 6 maj 2009. 

Omval skedde av Robert Rehbinder, Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger och Lennart Jansson som styrelseledamöter.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Robert Rehbinder till ordförande i styrelsen. 

Stockholm den 27 april 2009 

FIREFLY AB (PUBL)
Styrelsen 


För ytterligare information kontakta:
Lennart Jansson, VD, Firefly, tel. 070-591 96 76

Robert Rehbinder, styrelseordförande, tel 070-824 98 40 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Kommuniké från årsstämma.pdf

Om Firefly 
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet Industriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30 länder och omsättningen uppgick under 2008 till 82 Mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.