Firefly AB

FIREFLY: ÄNDRING AV REDOVISNINGSPRINCIPER

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:34 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51297First North: FIREStyrelsen för Firefly AB har beslutat att ändra redovisningsprinciperna och övergår till att använda Årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens rekommendationer. Ändringen medför ingen skillnad i siffermaterialet.

Bakgrunden är att redovisning enligt tidigare principer på ett menligt sätt skulle avslöja delar av bolagets affärshemligheter.Stockholm den 3 april 2009
Lennart Jansson
VD
För ytterligare information kontakta:
Lennart Jansson, VD, Firefly, tel. 070 591 96 76 alt. lennart.jansson@firefly.se

Robert Rehbinder, styrelseordförande, tel 070 824 98 40 alt. robert.rehbinder@rekonstruktionskapital.seFireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.