Botkyrka kommun

First Generation – ett permanent verk av Esther Shalev-Gerz

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 09:11 CEST

First Generation – ett permanent verk av Esther Shalev-Gerz
Relationell videokonst på Mångkulturellt centrum i Fittja
Invigning och seminarium 27 oktober 2004

Vad bygger identitet på? Språk? Ursprung? Gemensamma värderingar? Representanter för Den första generationens Fittjabor, med såväl svensk som utomsvensk härkomst, har under en längre tid medverkat i ett konstnärligt forskningsprojekt med konstnären Esther Shalev-Gerz (Paris).

Konstverket består av en permanent videoprojektion direkt på byggnadens glasfasad samt en ljudinstallation. Den visar närstudier i mänskliga uttryck och aktiverar på så sätt Mångkulturellt centrums arkitektur. Centrets egen forskning och verksamhet inom integrationsområdet ges ett estetiskt uttryck, konstnären har bedrivit forskning på ungefär samma sätt som den ordinarie men hon har tillfört konstnärens förmåga till visualitet, ett annat tempo, en tilltro och tillit till det medmänskliga djupa uttrycket för människors livsvillkor och erfarenheter. Esther Shalev-Gerz har särskilt intresserat sig för människor som flyttat till Botkyrka/Fittja från en annan plats och som därmed förändrat sin levnadsplats- och kultur på genomgripande sätt. I samverkan med Esther Shalev-Gerz delar den "första generationens Fittjabor" med sig av åtskilliga lager av upplevelser, erfarenheter och tankar.

Esther Shalev-Gerz arbetar främst med minnesmonument, installationer, video och fotografier som väcker och utforskar frågor kring historien och dess relation till och samband med såväl kollektiva som personliga minnen. Hon involverar människor, ofta i djupa intervjuer, där bl a lyssnandet värderas lika högt som berättandet. I verket First Generation undersöker Esther på ett sätt kommunikationen bortom ordet, hur kommunicerar människor som befinner sig på en plats där det egna språket inte fungerar och de invanda kulturella kodsystemen är satta ur spel? Vad betyder t ex språket för den egna självbilden och identifikationen?

Hon arbetar sedan länge internationellt och hon har en lång och välkänd bakgrund med konstnärligt arbete i offentlig miljö. Hon blev känd över hela världen redan under 1980-talet då hon utförde Mahnmal Gegen Faschismus (monumentet som försvann) på en offentlig plats i Hamburg (1986-1993). Allra senast uppmärksammades hon för sitt projekt Daedalus i Dublin. I Sverige har vi mött henne vid ett flertal tillfällen: projektet Porträtt av historier i Skoghall 1998 – 2000, två installationer på Historiska museet i Stockholm 2002-2003; White-Out – mellan berättande och lyssnande och Inseparabel Angels – Walter Benjamins imaginaära hus, som IASPIS-stipendiat i Stockholm 2002, seperatutställning i Botkyrka konsthall 2004, gästprofessor och professor på konsthögskolan Valand i Göteborg sedan 2002. Onsdagen den 27/10 välkomnar vi alla intresserade till ett konstseminarium på Mångkulturellt centrum i Fittja. Seminariet fokuserar på "relationell estetik", d v s på konstnärligt arbete där människors interagerande och demokratiska aspekter väger tungt i den konstnärliga processen, tyngre än resultat och produktivitet. Seminariet har bjudit in: Jason Bowman (konstnär, projektledare, London), Simon Sheikh (curator, NIFCA), Esther Shalev-Gerz (konstnär, Paris), Hassan Hosseini (forskare, MKC), Anders Boqvist (Statens konstråd) Cecilia Parsberg (konstnär), Petter Hellsing (konstnär) och Kajsa Dahlberg (konstnär). Seminariet presenterar konstnärer, curators och projektledare som delger sina erfarenheter och kunskaper från kl 12 – 18. Yvonne Rock är moderator.

Kl 18.00 inviger Botkyrka kommun och Statens konstråd konstverket First Generation.

Därefter mingel.Förhandsanmälan till seminariet senast den 22/10. Deltagande i invigningen sker utan förhandsanmälan

till MKC: ann-helen.lernebo@mkc.botkyrka.se,
tel: 08-530 625 77

eller till Botkyrka konsthall: elisabeth.fagerstedt@botkyrka.se,
tel: 08 530 619 54

Esther Shalev-Gerz kommer att befinna sig i Stockholm under perioden 20/10 – 27/10. Läs mer om henne på hemsidan: www.shalev-gerz.net

För mer information kontakta Botkyrka konsthall, Elisabeth Fagerstedt, 08 530 619 54.

Konstverket och seminariet har förverkligats genom ett samarbete mellan Botkyrka kommun/Botkyrka konsthall, Statens konstråd och Framtidens kultur med dessa tre som finansiärer.Curator: Elisabeth Fagerstedt