Danske Capital Sverige AB

Firstnordic Fonder byter namn till Danske Fonder och höjer målet till att ta 10 % av marknadsflödet

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:18 CEST

Danske Capital Sverige svarar idag för 1,1 % av fondförmögenheten på fondmarknaden, men 5% av marknadsflödet. Nu höjs målet till att ta 10 % av flödet i och med att fondverksamheten byter namn till Danske Fonder. Distributionskraften ökas i och med att erbjudandet förtydligas med anknytningen till Danske Bank. Den svenska bankverksamheten växer årligen med ca 25% och med tusentals nya privat- och företagskunder.

- Namnbytet utgör också starten på ett Nordiskt projekt som syftar till att förtydliga verksamhetens position på marknaden. Samtidigt vidareutvecklas den smidighet och dynamik som Firstnordic gjort sig kända för. Danske Fonder är en av de snabbast växande fondaktörerna i Sverige. Vi har hittills i år fått in 3,3 miljarder SEK i nettoflöde, vilket motsvarar mer än 5 % av nettoflödena till fondmarknaden säger Mikael Nordberg som är VD för Danske Capital Sverige.

Under 2005 har ett antal avtal slutits med externa distributörer, vilket innebär att Danske Capitals fon-der numera är tillgängliga genom en rad externa återförsäljare som Akelius, Avanza, Max Matthies-sen, E*TRADE och Fondmarknaden.se – under namnet Danske Fonder.

Danske Capital är en av Nordens största kapitalförvaltare med över 200 anställda i fem länder.
Det förvaltade kapitalet är mer än 500 miljarder SEK. Danske Capital Sverige förvaltar ca 20 miljarder SEK för svenska kunders räkning.

Danske Capital Sverige AB
Mikael Nordberg, VD
Tel: 08-561 619 01