Livsmedelsverket

Fisk – lika nyttigt som du tror

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 11:10 CEST

Att fisk är nyttigt är känt sedan länge. Samtidigt kan en del fiskar innehålla skadliga miljöföroreningar. Trots det överstiger nyttan med fisk i de flesta fall riskerna. Det är slutsatsen av en rapport som publiceras i dag.
- Om fler åt fisk skulle dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minska, säger Wulf Becker, nutritionist, professor och en av författarna till rapporten.I rapporten Fiskkonsumtion – risk och nytta har man gått igenom det vetenskapliga underlag som finns, bland annat två nya riskvärderingar kring miljöföroreningarna dioxin, PCB och kvicksilver. Även dessa har utförts vid Livsmedelsverket och publiceras i dag. Riskerna har vägts mot de näringsmässiga fördelarna med fisk. Fisk är till exempel rik på D-vitamin, jod och selen och fet fisk, som lax och sill, innehåller mycket omega-3-fettsyror.I rapporten tas hänsyn till vilken typ av fisk vi svenskar äter, och i vilka mängder. De flesta äter mycket lite av den fisk som kan innehålla högre halter miljöföreningar.


Fisk två till tre gånger per vecka

Var fjärde svensk äter i dag fisk mer sällan än en gång per vecka och bara var tredje äter fisk två gånger per vecka eller mer. Livsmedelsverkets nuvarande kostråd är att äta fisk 2-3 gånger i veckan.- Aktuell forskning visar att risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar minskar om man äter fisk. För personer som aldrig äter fisk kan risken att dö i hjärtinfarkt minska med så mycket som en fjärdedel, om de börjar äta fisk, säger Wulf Becker.Rapporten Fiskkonsumtion – risk och nytta ligger till grund för en översyn av kostråden om fisk som pågår vid Livsmedelsverket.- Ett problem med de nuvarande råden är att riskerna med fisk ofta betonas mer än nyttan, vilket kan skrämma till exempel gravida från att äta fisk. Eftersom foster bland annat behöver de omega-3-fettsyror som finns i fisk skulle de blivande mammorna snarare behöva äta mer fisk, säger Wulf Becker.


Rapport 12 Fiskkonsumtion – risk och nytta
Rapport 10 Riskvärdering av metylkvicksilver i fisk
Rapport 9 Riskvärdering av persistenta klorerade och bromerade miljöföroreningar i livsmedel
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=20098&epslanguage=SV

Ytterligare upplysningar
Wulf Becker, nutritionist och professor, 018-17 57 31
Per Ola Darnerud, toxikolog, 018-17 14 52