Plast- & Kemiföretagen

FISKARE RENSAR UPP EUROPAS KUSTVATTEN

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 09:15 CET

Ett nytt trålningsnät skapar nya möjligheter för Europas fiskare. Trålningsnätet har utvecklats för att kunna rensa kustvattnet från skräp. Fiskare som idag har det svårt ekonomiskt och oroar sig för framtiden får därmed en ny inkomstmöjlighet.

Trålningsnätet utvecklades ursprungligen för oljeutsläpp, men har nu anpassats för att kunna rensa upp flytande marint skräp utan att skada djurlivet. Bakom uppfinningen står en före detta fransk fiskare, Thierry Thomazeau. Nätet fungerar för både små och stora fiskebåtar, som nu kan samla in mellan 2-8 ton skräp per tur. 

- Fiskare är väl förtrogna med sina fiskeområden. Att involvera dem i insamlingen av flytande marint skräp är en utmärkt idé. Det kommer både att stimulera till mer miljövänligt beteende bland våra fiskare och skapa nya inkomstmöjligheter. Idag har många fiskare det svårt ekonomiskt och undrar om det finns någon framtid för detta underbara men hårda yrke, säger Thierry Thomazeau. 

Den europeiska plastindustrin har nu tecknat ett samarbetsavtal med uppfinnaren Thierry Thomazeau. Branschen vill därigenom hjälpa till att främja användandet av det nya trålningsnätet som fått namnet Thomsea. 

- Den marina nedskräpningen är vårt gemensamma samhällsproblem. Den europeiska plastindustrin vill vara en del av lösningen på problemet. Därför presenterar vi olika praktiska och konstruktiva förslag, säger Alexandre Dangis, VD på den europeiska branschorganisationen EuPC. 

- Vi hoppas nu att få stöd från EU-kommissionen och Europaparlamentet för projekt, som vi tycker är mycket angeläget. Vi söker också efter några partners som vill bidra till projektets framgång, fortsätter Alexandre Dangis. Pilotprojektet kallas EWFO (European Waste Free Oceans) och kommer att lanseras under 2011 när tillräckliga medel samlats in. 

- Tanken är att projektet skall pågå under 3 år. När det är avslutat kommer vi att ha genomfört cirka 100 tester och då kommer vi ha en bra uppfattning om volymer och möjligheten att återvinna materialet. Den 20 maj 2011, när EuPC har sin årsstämma, kommer vi att demonstrera trålningsnätet och visa hur det kan samla in flytande marint skräp, säger Alexandre Dangis. 

- EuPC har undersökt marknaden för den här typen av utrustning i mer än 1 år och funnit att Thomsea är det optimala systemet. Det fångar inte fisk, är tillverkat helt i plast och är till 100 procent återvinningsbart. Det är vad vi behöver om vi vill agera på ett hållbart sätt för att återställa våra hav, säger Alexandre Dangis. 

För mer information kontakta Rûta Tamoðiûnaitë på EuPC (e-post: ruta.tamosiunaite @ eupc.org). 

För bild följ länken: http://www.plasticsconverters.eu/uploads/02-16.pdf

Plast- & Kemiföretagen, P&K, är branschorganisation för tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige med ca 250 medlemsföretag. Vår målsättning är att skapa förtroende för industrin och att stärka entreprenörsandan inom plast- och kemisektorn. Med en omsättning på ca 170 miljarder kronor och omkring 60 000 anställda är branschen Sveriges tredje största exportindustri och satsar närmare 16 miljarder kronor på FoU.