Fiskeriverket

Fiske med drivgarn i Östersjön 2007

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:31 CET

Under 2005 inleddes utfasningen av drivgarnsfisket. Från och med den 1 januari 2008 kommer det vara förbjudet att ha drivgarn ombord eller använda drivgarn för fiske.

Under 2007 får svenska fiskefartyg använda drivgarn i Östersjön endast efter särskilt tillstånd från Fiskeriverket. Tillstånd för 2007 kan beviljas endast den som haft drivgarnstillstånd under 2006. Inget ansökningsförfarande för 2007 är nödvändigt. 2007-års beslut kommer att skickas till dem som haft tillstånd under 2006.

Se FIFS 2006:29 (pdf 30 kB)
http://www.fiskeriverket.se/juridik/fifs/2004-25/TV/2006-29-ev.pdf