Fiskeriverket

Fiskefritt runt Gålö från första februari

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 14:42 CET

Lännåkersviken innanför Gålö i Stockholms skärgård blir det fjärde fiskefria området som inrättas på regeringens uppdrag. Från 1 februari gäller förbud mot allt fiske här, ett förbud som fått ovanligt positiv respons från de som bor i området.

Fiskeriverket har undersökt bestånden av framför allt gös och gädda i området runt Gålö. Området var tidigare välkänt för sitt goda fiske, men under senare år har det rapporterats om allt sämre fångster.
– Våra undersökningar visade att det fortfarande finns gott om ungfisk i området, men däremot är tillgången på vuxen fisk mycket dålig och det tyder på att fisketrycket är högre än vad bestånden tål, säger Monica Blidner, handläggare på Fiskeriverket.

Helt fiskefritt område plus buffertzon under lektid

Lännåkersviken är ett viktigt rekryteringsområden för gös och gädda, och här blir det helt fiskefritt året om. Områdena strax utanför viken blir en buffertzon och här råder fiskeförbud under lekperioden, 1 april till 30 juni. Reglerna träder i kraft 1 februari i år.
– Förhoppningen är att bestånden ska återhämta sig och att man åter får ett givande fiske, säger Monica Blidner.

Förbudet gäller i fem år

Fiskeförbudet gäller i fem år och effekterna av det kommer att utvärderas innan beslut om fortsatta förvaltningsåtgärder fattas.
– Många i området är oroliga för vad som ska hända om fem år när regleringen upphör. Vi kan inte redan nu införa bestämmelser men vi kommer att ha samrådsmöten efter två och efter fyra år. Gålö ingår i ett regeringsuppdrag som vi ska redovisa 2015 så vi kommer naturligtvis att noga följa upp det här, säger Monica Blidner.

Ett område av totalt sex

Området vid Gålö är ett av sex fiskefria områden som Fiskeriverket på regeringens uppdrag ska inrätta. Tre ska ligga på västkusten och tre i Östersjön. Redan skyddade är ett område i södra Kattegatt, ett i Havstensfjorden utanför Uddevalla, samt ett strax syd om Vinga utanför Göteborg.
– Syftet med de fiskefria områdena är att skydda fiskbestånd och andra naturvärden. Vi ska undersöka om det är en bra metod att använda i fiskeriförvaltning.

Viktigt att alla är med

Förslaget om fiskefritt runt Gålö har varit ute på remiss och Fiskeriverket har också hållit samrådsmöten för alla intresserade. 
– Vi har fått ett fantastiskt bemötande av både fiskerättsägare, hembygdsförening och andra boende och intressenter. Det måste vara unikt med en så positiv respons till ett sådant här förbud.

Inget barnmete tyvärr

För att ett sådant här förbud ska fungera är det mycket viktigt att det är väl förankrat hos så många som möjligt och att alla som berörs får information.
– Vi har lyssnat och försökt att tillmötesgå kraven så långt möjligt.
Men ibland blir det inte praktiskt genomförbart, till exempel när det gäller frågan om undantag för barnmete.
– Ja, det var många som föreslog att barn och unga skulle få tillstånd att meta i området. Det är ett undantag som vi tyvärr inte kunde införa. Regleringen skulle bli för komplicerad och tillsynen av förbudet försvåras. Men eftersom det fiskefria området är relativt litet hoppas vi att barnen ändå ger sig ut och metar i närliggande vikar, säger Monica Blidner.

Läs mer