Sportfiskarna

Fiskekvoterna för höga

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2003 11:55 CEST

Återigen ligger de framförhandlade fiskekvoterna för Östersjön långt över den biologiska rådgivningen och fortfarande får torsk som aldrig fortplantat sig fångas lagligt.

- Man kan fråga sig varför man håller sig med en biologisk rådgivning när man ändå inte följer forskarnas råd och dessutom att döma av Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist uttalande är nöjda, säger Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén i en kommentar till de just avslutade förhandlingarna i IBSFC.

Torskkvoterna för Östersjötorsken kan för 2004 innebära ett fiske på det svaga Östra torskbeståndet som ligger 2.5 gånger högre än den biologiska rådgivningen.
Trots att 3/4 av de vilda laxälvarna hotas vill IBSFC maximera fisket i havet och istället en förvaltning där varje laxbestånd beskattas efter sin bärkraft.

Fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC) träffade efter en veckas förhandlingar den 3 oktober en uppgörelse om fiskekvoterna i Östersjön.

För torsken följdes inte rådet om separata kvoter för det västra och östra torskbestånden i Östersjön och dessutom togs beslut om en torskkvot som låg betydligt över ICES biologiska rådgivning.
Som motiv för ökningen hänvisades till antaganden från nationerna om att fisket 2003 skulle ligga långt under ICES beräkningar och om så inte visade sig vara fallet en uppdaterad biologisk rådgivning skulle lämnas under februari 2004 och länderna följa denna..

- Risken är uppenbar, säger Sportfiskeförbundets Ordförande Joakim Ollén, att fisket 2003 blir väl så högt som ICES beräknat och att det blir ändå svårare för länderna och yrkesfisket att när redan delar av kvoten är uppfiskad acceptera neddragningar i fiskekvoterna för 2004.

Trots att ICES i sin biologiska rådgivning starkt uttalade att kvoten borde vara under 410.000 laxar beslöt Fiskerikommissionen att 460.000 laxar fick fångas under 2004. Trots att ICES rådgivning tydligt visade att minst 75 procent av vildlaxälvarna har en produktion som i de flesta fall under eller mycket under 50 procent av den möjliga. Men Fiskerikommissionen var nöjd med att 3 av de viktigaste vildlaxälvarna, Torneälven, Kalixälven och Simojoki hade en god produktion och tog det som en intäkt för kvoter långt över rådgivningen.

- Fiskerikommissionens förvaltning av laxbestånden och laxfisket är ett misskött politikområde på flera sätt kommenterar Sportfiskeförbundets Ordförande Joakim Ollén besluten om laxkvoterna. Fiske i havet hotar de svaga vildlaxälvarna.

- Vem kan, avslutar Joakim Ollén, förutom möjligtvis Fiskerikommissionen, säga sig vara nöjd med en laxstigning i vildlaxälvarna som är så låg att den endast ger 50 procent reproduktion av laxungar och samtidigt omöjliggör en positiv utveckling av fisketurismen i de norrländska älvdalarna. Detta är glesbygdsområden med en traditionellt svag arbetsmarknad som sannerligen skulle behöva de flera hundra arbetstillfällen som skulle kunna skapas med en ny laxfiskepolitik .

Pressinformation

Håkan Carlstrand
Telefon 0705 127649. E-post

Kontaktperson:
Håkan Carlstrand
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se