Fiskeriverket

Fiskeriverket stöttar fritidsfiske och fisketurism

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 15:43 CEST

För att drömmen om att fånga storfisken ska hållas vid liv krävs att fiskbestånden vårdas och stärks med fritidsfiskarens bästa framför ögonen. Nu tar Fiskeriverket nya tag i arbetet med att öka allmänhetens fiskemöjligheter och stärka fisketurismen.


- Fiskeriverkets utredningar under senare år visar på den stora betydelse fritidsfisket har för allmänheten och på den stora potential som finns för att utveckla fisketurismen i Sverige. För att få en kraftfull utveckling av fisketurismen är det viktigt att vi, tillsammans med andra myndigheter, stöttar näringen, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

Fiske främjar naturupplevelser och avkoppling

Vistelse i naturen är en central del i vår kulturtradition och av stor betydelse för hälsa och livskvalitet för väldigt många svenskar. Fritidsfiske är en aktivitet som förenar naturupplevelser, avkoppling från vardagen och social gemenskap med den tillfredsställande känslan av att fånga sin egen matfisk. De undersökningar som gjorts på Fiskeriverkets initiativ visar att omkring en miljon svenskar i åldern 16-74 år fiskar varje år. Sammantaget blir det 13,8 miljoner fiskedagar där sportfiske som mete eller spinnfiske är de vanligaste fiskesätten. Till det kommer det stora fiskeintresset hos barn och ungdomar under 16 år. I storleksordningen en halv miljon av dem är intresserade av fiske.

- Så här i semestertider njuter mängder av svenskar av Sveriges natur och fiskevatten. Det är vårt uppdrag att vårda och förbättra den naturresurs som fisken utgör för svenska folket och nu trappar vi upp det arbetet, säger Håkan Carlstrand som är Fiskeriverkets koordinator för fritidsfiske och fisketurism.

Fiskbestånden ska bli bättre

För att gynna fritidsfisket och fisketurismen ska Fiskeriverket bland annat höja målsättningen för skydd och utveckling av fiskbestånden utöver dagens ambitionsnivå för särskilt viktiga arter och områden.

Beslut om omfattning och prioriteringar tas först under hösten, men flera älvar och andra vattendrag har redan föreslagits i rapporten "Fritidsfiske och fritidsbaserad verksamhet". Det handlar i första hand om de fyra orörda älvarna: Torne älv, Kalix älv, Piteälv och Vindelälven. Därutöver nämns Råne älv, Byske älv, Åby älv, Lögde älv, Öre älv, Ljungan, Mörrumsån, Ätran och Örekilsälven. Andra viktiga områden är de Stora sjöarna - Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren - samt storstadsområdena och Öresund.

Fler ska kunna fiska

Fiskeriverket ska också främja tillgängligheten till fiske och fiskevatten. Fiskeriverkets undersökningar visar att möjligheten till fiske nära bostaden har stor betydelse, inte minst för barn och ungdomar. Hälften av allt fritidsfisket sker inom 3 mil från hemmet.

Som fisketurist reser man gärna ut i landet. Det gäller därför att utveckla fisket såväl i tätortsområdena som i glesbygden.

Europas fiskeparadis ska locka fisketurister

Sveriges rika möjligheter till fritidsfiske innebär stora möjligheter att locka hit utländska fisketurister. Landets enorma rikedom av sjöar, vattendrag och kuster med förhållandevis goda fiskbestånd, allemansrätten som gör det möjligt att vistas fritt i naturen och en ordnad upplåtelse av fisket är goda fördelar ur ett internationellt perspektiv.

- Runt hörnet väntar 25 miljoner europeiska sportfiskare. Vi ska vårda våra fiskebestånd på bästa sätt. Då hittar fisketuristerna hit, säger Håkan Carlstrand på Fiskeriverket.


För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Håkan Carlstrand, tfn 0730- 59 90 90

Fiskeriverkets växel, tfn 031- 743 03 00Läs mer om fritidsfiske i Sverige

Aktuella rapporter om fritidsfisket:


Finfo 2009:1 Fem studier av fritidsfiske 2002-2007

Finfo 2008:2 Fritidsfiskebaserad verksamhet i Sverige

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Stora möjligheter att utveckla fritidsfiskeföretagen

Positiv framtidssyn i fritidsfisket

Fritidsfisket - en miljardindustri