Fiskeriverket

Fiskeriverket vill reglera kräftfiske med ris

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 17:35 CEST

tFiskeriverket vill införa särskilda föreskrifter för kräftfiske med rist, som sorterar bort bifångst av torsk. Det framgår av den remiss med förslag till vissa ändringar av regleringen för fiske i Västerhavet som skickas ut i dag. Delar av förslaget förutsätter dock att EU:s ministerråd godkänner det undantag för ristfiske som Sverige ansökt om.
- Vi vill uppmuntra användandet av selektiva fiskemetoder. Genom förslaget kan vi både gynna dem som tidigt anammat de selektiva fiskemetoderna och möjliggöra en övergång för dem som ännu inte börjat använda sådana metoder, säger Marie Ingerup på Fiskeriverket.

De senaste två åren har fisket efter havskräfta periodvis stoppats eftersom kvoten fiskats upp. Därför vill Fiskeriverket inte släppa fisket efter havskräfta med artsorterande rist helt fritt, även om ristfiske inte hotar torsken. Istället vill Fiskeriverket införa ett särskilt tillstånd för sådant fiske. Tilldelningen ska enligt förslaget baseras på det högsta antal dagar som det enskilda fiskefartyget har bedrivit kräftfiske under något av åren 2005-2008. Till det kommer en extra tilldelning av tio dagar att ges till alla som frivilligt använt kräftrist under perioden 2005-2008.

Fiskeriverket har övervägt möjligheten att vidta särskilda åtgärder för att gynna en föryngring av fiskarkåren, men inte funnit någon möjlighet att föreslå sådana åtgärder i denna remiss. Den föreslagna modellen för reglering av fiske med artsorterande rist bedöms emellertid förbättra möjligheterna för yngre fartygstillståndshavare att fortsätta sitt fiske genom att hänsyn även tas till år 2008 samt genom den extra tilldelning som ges alla som tidigare fiskat havskräfta med rist. 

Föreskrifterna för ristfiske efter havskräfta kan endast införas under förutsättning att EU:s ministerråd beslutar att fiske med artsorterande rist ska undantas från systemet med kilowattdagar enligt EU:s torskåterhämtningsplan. Fiskeriverket väntar inom kort besked på den ansökan om ett sådant undantag som lämnades in i februari i år. 

Remissen innehåller även ett förslag som ska göra det möjligt att överföra kilowattdagar för fiske i Skagerrak till fiske i Nordsjön, även om man sedan tidigare saknar tillstånd för fiske i Nordsjön.

Läs remissen

För mer information, kontakta Fiskeriverket:Marie Ingerup, tfn: 031- 743 03 13, 070- 338 83 13
Karin Linderholm, tfn: 031- 743 04 14, 070- 343 04 14

Fiskeriverkets växel: 031- 743 03 00