Fiskeriverket

Fiskeriverkets forsknings- och undersökningsverksamhet flyttas till SLU

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 10:50 CET

Regeringen har beslutat att Fiskeriverkets forsknings- och undersökningsverksamhet inte ska övergå till den nya Havs- och vattenmyndigheten utan föras till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Flytten sker i juni, samtidigt som Fiskeriverket upphör.

Regeringens beslut är i linje med de rekommendationer som forskningsrådet Formas gav i sin utredning från oktober förra året. Det innebär att den nya Havs- och vattenmyndigheten inte kommer att ha egen forsknings- och undersökningsverksamhet utan kommer att beställa erforderlig datainsamling, undersökningar och analyser samt vetenskaplig rådgivning från SLU.

Omfattande  verksamhet
Forsknings- och utvecklingsverksamheten är i dag ett av Fiskeriverkets kärnområden, med cirka 160 anställda. Här ingår havsfiskelaboratoriet i Lysekil, sötvattenslaboratoriet i Drottningholm, kustlaboratoriet i Öregrund, försöksstationen i Älvkarleby och forskningsfartygen.
Verksamheten är inriktad mot att förbättra kunskaperna om fiskbestånd, fiskeriteknik och fiskets miljöeffekter. En betydande del av arbetet handlar om de svenska miljökvalitetsmålen och insamling av data om fiskbestånd och miljö. Här görs även beräkningar av fiskbeståndens storlek och hur de påverkas av fisket.

Formas skriver i sin utredning att Fiskeriverket bedriver en väl fungerande verksamhet som håller hög vetenskaplig kvalitet.

Flyttas 1 juli
SLU har verksamhet över hela Sverige, huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. SLU har en särskild roll bland svenska universitet eftersom de utöver forskning och utbildning även har i uppdrag att bedriva miljöanalys i enlighet med de svenska miljökvalitetsmålen och internationella åtaganden. SLU svarar för en stor del av den svenska miljöövervakningen av skogar, jordbrukslandskap, sjöar, vattendrag och arter. SLU utför uppdrag åt olika näringar samt utländska och svenska myndigheter, som exempelvis Naturvårdsverket.
Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet kommer att överföras till SLU i samband med att den nya Havs- och vattenmyndigheten startar, 1 juli.

Läs mer på regeringens hemsida

Läs pressmeddelande från SLU

Läs Formas utredning

Fiskeriverkets hemsida


För mer information kontakta Fiskeriverket:
Axel Wenblad, generaldirektör.
Tfn 031-743 03 01, 070-585 35 50.

Ingemar Berglund, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen.
Tfn 031-743 03 20, 070-696 93 20.