Fiskeriverket

Fiskestopp för äkta tunga

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 16:19 CEST

Förbud mot fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön från och med den 22 september 2008.


Årets svenska kvot av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av äkta tunga i området från och med den 22 september 2008 och fram till årets slut.

Efter den 23 september är det också förbjudet att landa eller omlasta äkta tunga som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan äkta tunga får inte heller säljas i första led efter den 24 september.

Utan hinder av bestämmelserna får fiske med handredskap ske om fisket inte sker för försäljning.

Bilaga: FIFS 2008:24

Bakgrund

Kvoten på äkta tunga håller på att fiskas upp och därför stoppas nu fisket. Sveriges kvot är på 35 ton. Stoppet är inget ovanligt utan införs varje år. Arten tas främst upp inom det kustnära garnfisket och som bifångst. Fiskestoppet gäller till årets slut.

För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Jarl Engquist, tfn: 031-743 03 86.