Pharma Nord

Fiskolja – ett kosttillskott man inte bör missa

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 13:47 CEST

Även om det inte är helt klarlagt hur omega-3 fettsyror fungerar i kroppen, har vetenskapliga studier av deras effektivitet lättare kunnat visa positiva resultat. Forskarna tror att detta åstadkoms genom att de minskar plackbildning i blodkärlen och mängden av fett i blodet, vilket reducerar inflammationsfrämjande signalmolekyler, sänker blodtrycket, stabiliserar hjärtmuskeln och reglerar hjärtfrekvensen. Det har också funnits vissa studier med negativa resultat, men detta kan bero på många orsaker, vilket framgår av följande exempel:

Brister i experimentell design
Det kan finnas skillnader i kvalitet och även i effekten av olika fiskoljor. Det kan också finnas stora skillnader i mängden använd fiskolja. Vissa studier har pågått under alltför kort tid. Många effekter av fiskoljetillskott syns bara tydligt efter 6 månaders användning. Andra studier har bara inkluderat män. Intaget av fisk varierar kraftigt från land till land. I Japan är konsumtionen av fisk oftast 15 gånger högre än i västerländska länder, där intaget är långt under rekommenderade värden. Naturligtvis får det konsekvenser för de experimentella resultaten i de fall där effekten av omega-3-tillskott har jämförts med en grupp människor, som inte tar kosttillskott, men som antingen får mycket eller lite omega-3 genom kosten beroende på land. I studier där effekten av fiskolja har jämförts med konventionell hjärt-behandling har det funnits stora skillnader i resultaten. Detta beror förmodligen på att effekten av fiskolja inte visat signifikant bättre resultat jämfört med ”state of the art” hjärtbehandling, men helt klart har visat en markant effekt jämfört med hjärtbehandling, som inte omfattar alla de nyaste behandlingprotokoll vilka införts. I en studie som visade noll effekt av omega-3-tillskott tog mer än 80% av studiedeltagarna fler än 5 olika typer läkemedel dagligen.


De senaste rönen
En ny genomgång av fiskoljeforskningen visar att konsumtion av omega-3 fettsyror resulterar i en minskad totalrisk för alla typer av hjärtsjukdomar med 10%. Risken att dö av en hjärtattack minskar med 9%. Risken för en koronar händelse (sjukdom i kranskärlen) minskar med 18% och minskad dödlighet av alla orsaker med 5%. Dessutom minskar omega-3 inflammation hos feta, stillasittande, medelålders och äldre. De nya studierna visar ingen effekt på depression, men det kan tillskrivas faktum att det fanns mycket få deprimerade deltagare i studierna. Tidigare studier har visat en effekt av omega-3 på mild depression. Graden av inflammation (inflammatoriska reaktioner) i kroppen är en pålitlig markör för sjukdom och död av alla orsaker hos äldre personer. Ett antal studier har visat att låga nivåer av omega-3 i kroppen är associerat med en ökad nivå av signalsubstanser som indikerar inflammation i kroppen.

Påverkar våra gener
En nyligen utförd studie har visat att ett dagligt intag av 1,8 g omega-3 fettsyror påverkar genexpression, d.v.s. det förfarande i vilket information från en gen omvandlas till bildning av ett specifikt protein. Det kommer till 1040 gener, inklusive en reducerad aktivering av gener involverade i utvecklingen av inflammation eller processer som leder till arterioskleros. Solrosolja (omega 6) däremot påverkar endast 298 gener.

Biverkningar
Omega-3 fettsyror i form av fiskolja orsakar sällan allvarliga biverkningar. Illamående är den vanligast rapporterade bieffekten. Ungefär 20% klagar över illamående vid ett dagligt intag av 4 g eller mer. Vid ett dagligt intag av 3 g minskar detta antal till 4%. Den näst vanligaste anmärkningen är uppstötningar (fiskolje-burps). I vissa fall kan dessa biverkningar åtgärdas genom att ta fiskolja tillsammans med en måltid. En mer allvarlig biverkning är ökad blödning, men även vid 3 till 4 g omega 3 dagligen finns inget rapporterat fall av allvarlig blödning.

Inte undra på att American Heart Association (AHA) rekommenderar två fiskmåltider per vecka till den allmänna befolkningen och 1 gram fiskolja dagligen för personer med hjärtsjukdom.

Refs.
Delgado-Lista J, et al. Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. Br J Nutr. 2012;107, S201-S213.
Kiecolt-Glaser JK, et al. Omega-3 supplementation lowers inflammation in healthy middle-aged and older adults: A randomized controlled trial. Brain Behav Immun. 2012. E-pub. Ahead of print.