Sundsvalls kommun

Fisktorget erbjuder plats för mobila matserveringar

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 09:36 CET

Nu i december är det äntligen dags för byggstart i det efterlängtade men försenade projektet. Flera lösningar i projektet skapar möjlighet till mer liv och rörelse i centrala Sundsvall.

Möjligheter för tillfälliga restaurangbesök
El- och vattenlösningar för mobila matserveringar har länge varit ett önskemål vid Fisktorget i centrala Sundsvall. Nu blir det verklighet. Tre platser vid lilla Fisktorget förses med vatten och el så att mobila matserveringar enkelt kan ställas upp på platsen.

-  Vi har sett att området vid lilla Fisktorget skulle kunna erbjuda ytor för uppställning för flera mobila matserveringar än vad det finns utrymme för i dag. När vi ändå rustar upp området längs kajen och vid Olof Palmes torg vill vi skapa mervärde och bidra till att fler besöker centrum. Vi vill också skapa ett mer attraktivt område, säger Stefan Näslund, projektledare.

Trappor med sittplatser ned mot Selångersån 
Koppling mellan Selångersån och Olof Palmes torg blir bättre i framtiden. Vid torget blir det en terrass som bjuder på vacker utsikt över ån. Breda sittvänliga trappsteg kopplar samman torget med kajstråket vilket öppnar upp hela området.

Vatten och grönt
Det är inte bara kopplingen mot Selångersån som ger kontakt med vatten. På Olof Palmes torg byggs ett vattenspel som gör platsen mer levande och attraktiv. Nya träd planteras och här finns också inbjudande sittplatser.

Samma entreprenör för kajupprustning och omvandling av Olof Palmes torg
NCC genomför upprustningen av Selångeråns södra kaj med start i slutet av december i år. I entreprenaden ingår även de planerade förändringarna vid Fisktorget och kopplingen mot Olof Palmes torg samt själva torget. Byggstart för Olof Palmes torg blir efter sommaren 2014. Detta för att restaurangerna på Olof Palmes torg ska kunna ha sina uteserveringar öppna sommaren 2014. Hela entreprenaden beräknas vara färdig i november 2015 och delen nedströms Thulebron i juni 2015.

Kontakt:
Stefan Näslund, projektledare
Tfn: 070-343 51 82

Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 070-601 40 93