Ecoliving Entreprenad Väst AB

Fjärilstorget ger Halland nytt landmärke

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 08:45 CEST

Halmstad 9 september 2014

Planerna för att skapa ett helt nytt bostads- och affärsområde i Skummeslövsstrand fortsätter. En central del presenteras nu i en form där byggnaderna liknar en fjäril och där torgmiljön i modern tappning ska bli en attraktiv plats för människor och möten, snarare än en steril plats präglad av bilar och stenläggning.

Fjärilstorget planeras vara klart för inflyttning år 2018 och kommer då att omfatta såväl lägenheter som affärer. Det beräknas rymma drygt 6 000 kvadratmeter lägenhets- och affärsyta samt cirka 1 500 kvadratmeter torgyta. Byggkostnaden uppskattas till mellan 180 och 230 MSEK. Bakom projektet står Ecoliving Entreprenad Väst AB och Londonbaserade Weatherhead Architecture.

Fjärilstorget syftar också till att möta den ökade efterfrågan på bostäder och affärer som förväntas efter det att Båstads nya tågstation tas i drift i december 2015.

Ett modernt, flexibelt torg som lever och är en del av naturen
Förutom bostäder kommer Fjärilstorget att erbjuda en mängd utrymmen för umgänge, uppträdanden och vila såväl som shopping, matställen och naturupplevelser.

– Fjärilstorget bygger på tanken att det ska vara en del av naturen snarare än ett avskärmat område eller ett område bredvid. Det bygger också på tanken att ett torg ska vara en intressant, flexibel, vacker plats som är en destination i sig och där människor kan mötas utifrån en mängd olika intressen och behov, snarare än en trist yta eller parkeringsplats. Vi ser i dag hur torg ofta är ödsliga, ointressanta platser. Här vill vi vara en människovänlig motvikt och ett exempel på hur torgtanken kan överföras i modern tappning, säger David Weatherhead, Weatherhead Architecture.   

– Laholm har stora förväntningar på Allarp och Skummeslövs ängar som en drivkraft för en stark inflyttning och utveckling. Fjärilstorget ger området en ny och unik dimension och inte bara det området, något liknande har inte skapats tidigare i hela regionen. Det är nyskapande och innovativ arkitektur som kommer att bli ett besöksmål, säger Nils Danred, kommunchef, Laholms kommun. 

Stora grönytor och minimala CO2-utsläpp
Med modern design, effektiva byggmetoder, kloka materialval och smarta tekniska lösningar förväntas Fjärilstorget ge minimala CO2-utsläpp. Byggnaderna kommer bland annat att förses med integrerade solpaneler. De grönytor som finns på tak och i anslutning till Fjärilstorget kan också komma att bli ett habitat för hårginsten (Hallands landskapsblomma) och rödlistade ginstfjärilar.

– Med tanke på den utveckling området står inför är satsningen på Fjärilstorget naturlig. Inte minst gör närheten till den nya tågstationen i Båstad att kommunikationerna förbättras avsevärt vilket kommer att göra området attraktivt för väldigt många människor. Skummeslövsstrand med omnejd kommer under de närmaste åren växa rejält med en mängd nya bostäder och olika faciliteter, säger Anders Jensen, vd för Ecoliving Entreprenad Väst AB.

– Vi ser inte minst hur arbetet med nya bostäder i Skummeslövs ängar röner stort intresse. Det är tydligt att många människor ser möjligheterna till ett njutningsfullt boende i den här delen av landet. Med Fjärilstorget vill vi skapa någonting helt unikt som kan bidra till ökad livskvalitet och göra området än mer attraktivt, avslutar Anders Jensen.

    
Fjärilstorget i korthet:

-Kommer att ligga i södra Skummeslövsstrand, Laholms kommun
-Blir del av naturpark som i sin tur ligger i anslutning till södra Skummeslöv naturreservat
-Förbinder naturpark med Båstads nya tågstation
-Beräknas få cirka 5 500 kvadratmeter bostadsyta, cirka 550 kvadratmeter affärsyta och cirka 2 300 kvadratmeter parkeringsyta (under torget).
-Torgytan blir cirka 1 500 kvadratmeter.
-Byggnaden kan bli maximalt sex våningar hög
-Kommer att rymma lägenheter och lokaler i flera olika storlekar och modeller
-Byggs för att ge minimala CO2-utsläpp
-Beräknad byggkostnad 180-230 MSEK
-Ritas av Weatherhead Architecture
-Projekteras av Ecoliving Entreprenad Väst AB och dotterbolaget Skummeslövs Ängar AB

För mer information om Fjärilstorget kontakta:

Anders Jensen, vd Ecoliving Entreprenad Väst AB

Telefon: 070-572 69 00  E-post: anders.jensen@ecoliving.net

David Weaterhead, arkitekt, Weatherhead Architecture London

Telefon: 0044 777 2894364  E-post: WeatherheadArchitecture@gmail.com


Njutningsboende - vi gör det möjligt

På Ecoliving bygger allt vi gör på tanken att boende ska vara en njutning och en källa till upplevelser. Därför bygger vi bostäder för fler dagar – när livet är som bäst.

För oss är ett bra boende grunden till ett bra liv. Det finns förstås många fler faktorer som påverkar vår vardag men när det gäller boendet vill Ecoliving erbjuda möjligheten att varje dag njuta av ett hem som förhöjer livskvaliteten. För att lyckas med det drivs vi av övertygelsen att ekonomi, design och miljö måste rymmas under samma tak. Vi kan kalla det ett boendets ”sweet spot”.