Fortum Sverige AB

Fjärrvärme med 32 procent olivkärnor

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 08:00 CET

Fortum fortsätter att öka andelen biobränsle på Värtaverket. Tester med olivkärnor som bränsle har gett mycket goda resultat. Målet är att Värtaverket ska bli Sveriges största anläggning för förnybar produktion av el, fjärrvärmen och fjärrkyla.

I dagsläget är fjärrvärmen i Stockholm till 87 procent producerad utan fossila bränslen. På Värtaverket används fortfarande kol som en del av bränslemixen vid produktion av el och värme. Fortum vill nu ersätta så mycket som möjligt av kolet med biomassa i den mix som används.

− Vi har nu under ett par veckors tid successivt ökat inblandningen av olivkärnor som bränsle. Målet har varit att nå ända upp till 32 viktprocent vilket motsvarar 13 MW el och 26 MW värme. Det täcker behovet för 10 000 vanliga villor. Det resultat vi ser nu är mycket lovande, berättar Fortum Värmes forskningschef Eva-Katrin Lindman.

Att ersätta kol med biobränslen är centralt när Fortum siktar på en produktion utan klimatpåverkan. Planen är att investera närmare 15 miljarder kronor fram till år 2020 i nya och förnyade anläggningar.

− Även om fjärrvärmen i Stockholm lyftes fram som ett skäl till att Stockholm blev Europas gröna huvudstad i år så kan vi inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta satsa på nya och förbättrade anläggningar så att vi även i framtiden ska kunna erbjuda våra kunder fjärrvärme och el som både är klimatneutral och prismässigt konkurrenskraftig, säger Fortum Värmes VD Anders Egelrud.

Under försöksperioden har Fortum uppnått en nivå som motsvarar 80 MW biobaserad kraftvärme, vilket i sin tur motsvarar energiproduktionen i en stad som Enköping under ett år. Målet är att till år 2015 successivt öka andelen förnybar energi till närmare 200 MW med biobränsle. Detta skulle minska utsläppen av koldioxid med nära 300 000 ton per år.

Nedladdning av rörligt material,  intervjuer med Ulf Wikström, Miljöchef Fortum Värme och Eva-Katrin Lindman FOU-chef Fortum Värme  - http://clipsource.se/p/fortum/

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com