Stockholms Läns Landsting

Fjärrvärmebrist hotar Stockholm (mp)

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 08:33 CEST

Stockholm växer och utbyggnaden av energisystemen har hamnat på efterkälken. Redan nu börjar fjärrvärmebristen kännas av, och nya kraftvärmeverk måste byggas.

- Vi behöver minst två nya stora kraftvärmeverk, eller flera mindre, annars kommer stockholmarnas hälsa bli lidande. Alternativet är att vi ökar eldningen med fossila bränslen, vilket skulle betyda ökade utsläpp, säger Eva Dannstedt-Branting, miljöpartistisk ledamot i Regionplane- och trafiknämnden.

Därför kommer Regionplane- och trafiknämnden redan i höst utreda behoven av fjärrvärme i hela regionen. Man kommer också att överlägga med berörda kommuner och bolag om hur fjärrvärme- och kraftförsörjningen med biobränsle i Stockholm ska byggas ut.

- Det är hög tid att vi ser på hur värmeförsörjningen i regionen ser ut, så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling - såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt, avslutar Eva Dannstedt-Branting.

För ytterligare information:
Eva Dannstedt-Branting, landstingspolitiker för (mp) och styrelseledamot i RTN eva.dannstedtbranting@mp.se, tfn 08-500 490 59

Charlotte Pruth, pressekreterare charlotte.pruth@politik.sll.se, tfn 08-737 44 26, 070-737 44 26