Biolight International AB

Flaggning

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 10:37 CEST

Kaupthing Bank Sverige har den 13 augusti 2003 lånat 6 806 000 B-aktier i Biolight International AB (publ) vilket motsvarar 9,6 procent av kapitalet och 3,7 procent av rösterna i bolaget.

Kaupthing Bank Sverige har den 13 augusti 2003 därefter sålt 6 806 000 B-aktier i Biolight International AB (publ) vilket motsvarar 9,6 procent av kapitalet och 3,7 procent av rösterna i bolaget.

Kaupthing Bank Sverige AB har därefter inga aktier i bolaget.

Stockholm den 14 augusti 2003
Kaupthing Bank Sverige AB

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.