Biolight International AB

Flaggning

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 10:38 CEST

Skagsudde B.V. har den 13 augusti 2003 lånat ut 6 806 000 B-aktier i Biolight International AB (publ) vilket motsvarar 9,6 procent av kapitalet och 3,7 procent av rösterna i bolaget.

Skagsudde B.V. har tillsammans moderbolaget Skagsudde AB därefter 8 400 000 A-aktier och 4 039 144 B-aktier i bolaget motsvarande 17,5 procent av kapitalet och 47,4 procent av rösterna i bolaget.

Stockholm den 14 augusti 2003
Skagsudde B.V.

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.