Biolight International AB

Flaggning

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 08:33 CEST

Skagsudde B.V. har den 25 augusti 2003 återfått, genom aktielån utlånade, 6 806 000 B-aktier i Biolight International AB (publ) vilket motsvarar 6,3 procent av kapitalet och 3,1 procent av rösterna i bolaget.

Skagsudde B.V. har därefter 10 845 144 B-aktier i bolaget motsvarande 10,0 procent av kapitalet och 4,9 procent av rösterna i bolaget.

Stockholm den 26 augusti 2003
Skagsudde B.V.

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.