Gexco AB

FLAGGNING I GEXCO

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:16 CEST

(NGM:GXCO)

Jon Fangel har meddelat Gexco AB att hans egna innehav och innehav via bolag i Gexco AB per den 18 september 2008 uppgår till:

Privat 1 122 500 aktier
Bolag 1 485 193 aktier

Totalt 2 607 693 aktier

Innehavet utgör 29,1 % av aktier och röster i Gexco AB. Orsaken till flaggningen är att det totala innehavet ökat till över 25 %.


Stockholm den 18 september 2008

Gexco AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Mikael Karlin, Finanschef Gexco, telefon 0709 14 27 69

Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 18 september 2008 kl. 08.10.


______________________________


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande metaller i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha öppnat minst en gruva i Norge. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.