ONE Media Holding

Flaggningsmeddelande 0700220

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:04 CET

(Aktietorget: ONE)

Flaggningsmeddelande avseende ONE Media Holding AB (publ)

Styrelseordförande Peter Näslund har genom bolag den 19 februari 2007 förvärvat 405.405 aktier i ONE Media Holding AB (publ). Efter förvärvet äger Peter Näslund 3.023.405 aktier i bolaget, innebärande en ökning från ca 8,9 % till ca 10,11 % av aktierna i bolaget. Urban Trolle har samtidigt genom bolag minskat sitt innehav med 675.675 aktier. Efter minskningen äger Urban Trolle 2.781.352 aktier i bolaget innebärande en minskning från 11,56 % till 9,30 % av aktierna i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Johanna Fagrell Köhler, Koncernchef, ONE Media Holding AB: 0734-100 550

Fakta om ONE:
ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktygen är kompletterande produkter och tjänster inom Direkt Marknadsföring (DM) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag cirka 50 personer. Kunder är bland annat Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset m fl.
Besök gärna: www.onemedia.se

Noterade på AktieTorget