Orexo AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:04 CET

Thomas Lundqvist (511203-9036) har idag avyttrat 237.250 aktier i Orexo AB (publ) motsvarande
1,8 % av bolagets kapital och röster. Efter avyttringen uppgår Thomas Lundqvists innehav till 495.250 aktier, motsvarande 3,7% av bolagets kapital och röster.

Uppsala den 7 nov 2006

Orexo AB