Fabege AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:29 CET

Flaggningsmeddelande

Fabege AB (publ) har genom riktad nyemission erhållit 46 180 067 aktier i Klövern AB (publ). De nyemitterade aktierna utgör dellikvid för de till Klövern avyttrade fastighetsbestånden i Kista och Täby. Fabege äger totalt 46 180 067 aktier i Klövern AB motsvarande 27,7 procent av kapital och röster.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,9 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.