Atria

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:03 CET

Atria Koncern abp har från och med den 22 februari till och med den 26 februari, genom sitt indirekt helägda dotterbolag Atria Meat & Fast Food Aktiebolag ("Atria M&F"), köpt 232 800 aktier i Aktiebolaget Sardus (publ) ("Sardus"). Atria M&F äger därefter totalt 7 328 000 aktier som tillsammans representerar 72,5% av Sardus aktiekapital och röstetal. Efter full utspädning med hänsyn till utgivna teckningsoptioner representerar innehavet 70,1% av Sardus aktiekapital och röstetal. Priset för aktierna uppgick till 115 kr per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Matti Tikkakoski
VD i Atria Koncern Abp
Tel: + 358 50 2582


Flagging notification

Atria Koncern Abp has from and including 22 February up to and including 26 February, through an indirectly wholly owned subsidiary Atria Meat & Fast Food Aktiebolag ("Atria M&F"), acquired 232,800 shares in Aktiebolaget Sardus (publ) ("Sardus"). Subsequent to the acquisition, Atria M&F owns 7,328,000 shares representing 72.5% of Sardus' share capital and voting rights. The holding represents 70.1% of Sardus' share capital and voting rights on a fully diluted basis with respect to the issued warrants (Sw. teckningsoptioner). The price amounted to 115 SEK per share.