AB Traction

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:04 CET


Traction flaggar ner i Haldex till 5,7% av kapitalet och rösterna

Traction sålde igår 960.000 aktier i Haldex. Efter försäljningen uppgår Tractions innehav i Haldex till 1.270.468 aktier motsvarande 5,7% av kapitalet och rösterna i bolaget.

Tillsammans med tidigare försäljningar i mars 2006 har Traction halverat sitt innehav i Haldex. Totalt har knappt 230 Mkr realiserats vilket överstiger den initiala investeringen i bolaget. Traction har varit storägare i Haldex sedan hösten 2000.

Haldexaktien har under 2006 stigit med 17% och värdet på Tractions innehav har sedan årsskiftet ökat med 66 Mkr. Genom att realisera delar av vårt innehav har vi återfått den initala investeringen samtidigt som vi har kvar en betydande andel i bolaget. Genom försäljningen minskar Haldex andel av Tractions totala tillgångar vilket förbättrar riskfördelningen i Traction samtidigt som utrymme skapas för nya investeringar. Vi är fortsatt positiva till Haldex och avser även framgent att verka aktivt i bolaget för att ytterligare fokusera på fortsatt värdetillväxt för Haldex aktieägare.


AB Traction (publ)


Petter Stillström