Investor AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:26 CEST

Investors andel av röster och kapital i SEB har förändrats genom förvärv av ytterligare A-aktier.

Investors innehav i SEB uppgår efter ökningen till 134.802.895 A-aktier samt 2.725.000 C-aktier. Investors ägarandel uppgår därmed till 20,3 procent av rösterna och 20,0 procent av kapitalet. Per den 30 juni 2007 uppgick Investors innehav till 120.302.895 A-aktier och 2.725.000 C-aktier, vilket motsvarade 18,1 procent av rösterna och 17,9 procent av kapitalet i SEB.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

INVESTOR AB

För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31


Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att skapa långsiktigt god avkastning genom att investera i företag med attraktiv värdepotential och använda vår erfarenhet, kunskap och vårt nätverk till att göra dem ledande inom sina respektive branscher. Investor är engagerat i ett antal internationella företag såsom SEB, ABB och Ericsson. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i USA, norra Europa och Asien.