scan coin

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 10:12 CEST

Push Development har lämnat tillbaka 4,5 miljoner aktier i Tricorona Mineral AB (publ), varefter Push Developments innehav uppgår 3 100 656 aktier, dvs. 15,5 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stockholm den 27 juni 2003
Push Development AB (publ)

Vitalitet Corporate, VCA AB har återfått 4,5 miljoner aktier i Tricorona Mineral AB (publ), varefter Vitalitets innehav uppgår till 4 575 000 aktier dvs. 22,9 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Lund den 27 juni 2003
Vitalitet Corporate, VCA AB