SRAB Shipping AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 15:35 CEST

Karl Mosvold, har den 16 september 2003, genom bolag, i riktad nyemission, tecknat 200.000 A-aktier samt 800.000 B-aktier i SRAB Holding AB (publ).

Därmed uppgår innehavet totalt till 270.854 A-aktier och 856.700 B-aktier, vilka därmed tillsammans representerar 9,6 % av aktiekapitalet och 10,8 % av röstetalet i bolaget.

Kristiansand den 17 september 2003.
Karl Mosvold

SRAB Holding AB är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.