Displayit AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 09:23 CEST

Lage Jonason förvärvar 38,1% av aktierna i Robux IT Holding AB (publ)

Jag har idag köpt 4 394 423 aktier i Robux IT Holding AB (publ) noterat på NGM Equity.

Vidare har jag idag köpt konvertibler med ett nominellt värde om 1 665 879 kronor (vilket efter konvertering motsvarar 4 164 698 aktier) i Robux IT Holding AB (publ). Jag har avstått konverteringsfordringen på 1 665 879 kronor och därmed konverteringsrätten.

Mitt totala innehav är därefter 4 394 423 st aktier vilka tillsammans representerar 38,1 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.

________________________
Lage Jonason (511110-2454)
Henrik Palmes allé 23
182 69 Djursholm