Oriflame Cosmetics

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 11:26 CEST

Robert af Jochnick, styrelseordförande i Oriflame, har förvärvat 100,000 aktier i Oriflame Cosmetics S.A. Robert af Jochnicks innehav uppgår därefter till 4 233 715 aktier, vilket motsvarar cirka 7,5 procent av antalet röster och kapital i Oriflame Cosmetics S.A. Magnus Brännström, koncernchef, Jesper Martinsson, operativ chef och Gabriel Bennet, finansdirektör har förvärvat sammanlagt 22,008 aktier.

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav redovisas löpande på www.oriflame.com.

För ytterligare information, var god kontakta:

Patrik Linzenbold, investerarrelationer: Tel: +46 765 422 709