Arcam AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 12:11 CEST

Livförsäkrings AB Skandia har ökat sitt innehav i Arcam AB. Ägarandelen är för närvarande 567392 B-aktier vilket motsvarar 12,91 % av kapitalet och 11,98 % av rösterna.