Swedbank

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 17:30 CEST

Efter omvandling av betalda tecknade aktier (BTA) den 12 juni 2003 i Nordic Shoes & Accessories AB under namnändring till Wedins Skor & Accessoarer AB kommer FöreningsSparbanken, till följd av ett garantiåtagande avseende nyemission i bolaget, att inneha sammanlagt 13 391 398 B-aktier som representerar 6,31 procent av aktiekapitalet och 6,05 procent av röstetalet i bolaget.

FÖRENINGSSPARBANKEN AB (publ)