onetwocom AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 13:47 CEST

Insiders ökar i Freetel AB
Pontus Bonnier har lånat ut hela sitt innehav av 3 100 000 B-aktier och huvudägaren Spyder Holding Technology ( f.d. IT Provider) har lånat ut totalt 20 832266 B-aktier till nya aktieägare i de nyss avslutade nyemissionerna. Pontus Bonnier har samtidigt tecknat 1 230 770 nya aktier och Spyder Holding Technology har tecknat 10 743 590 nya aktier. I och med utspädningen, till följd av nyemissionerna, har Pontus Bonniers och Spyder Holding Technologys respektive ägarandelar minskat något. Spyder Holding Technology kvarstår som största ägare i Freetel AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Freetel
Peter Larsson, CFO
Tel. 08-556 965 43, Mobil. 070 5898924 peter.larsson@freetel.se

Eller besök vår hemsida: www.freetel.se

Om Freetel
Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems – MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, SLL, Microsoft, Statoil, Proffice och Investor.
Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka.