Industrivärden AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 08:46 CEST

Industrivärden har hos Skanska påkallat omvandling av 5.000.000 aktier av serie A till motsvarande antal aktier av serie B. Genom omvandlingen minskar Industrivärdens röstandel i Skanska från 31,5 procent till 27,1 procent.

Industrivärdens innehav i Skanska efter genomförd omvandling framgår av tabellen nedan.

Innehav Antal Kapital (%) Röster (%)
Skanska A: 17.302.756 4,1 24,9
Skanska B: 15.000.000* 3,6 2,2
Skanska A och B: 32.302.756 7,7 27,1

*) Till detta skall läggas 1.000.000 B-aktier för vilka tidigare har utfärdats köpoptioner och som enligt NBKs flaggningsrekommendation minskat röstandelen från 31,6 procent till 31,5 procent.

Stockholm den 15 augusti 2003
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Industrivärdens vice VD, Carl-Olof By, tel 08-666 64 00