Industrivärden AB

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 08:58 CEST

Industrivärden har avyttrat totalt 75.000.000 aktier (motsvarande 19,48 procent av röster och kapital) för cirka 837 mkr i det Isländska medicinteknikbolaget Ossur hf.

Industrivärdens kvarvarande innehav uppgår därefter till 14.817.286 aktier, vilket motsvarar 3,85 procent av röster och kapital.

Genom försäljningen gör Industrivärden en vinst om cirka 327 mkr. Övervärdet på det kvarvarande innehavet uppgår till 73 mkr.

I en kommentar till aktieförsäljningen säger Industrivärdens VD Anders Nyrén att; ”Vi gick in som aktiv ägare i Ossur under 2002 och har med stort engagemang varit delaktiga i företagets starka expansion. Industrivärden var den första internationella placeraren som uppmärksammade den mycket goda värdepotentialen i Ossur. Vår investering exklusive deltagandet i nyemissionen om 155 mkr i september/oktober har haft en värdeökning om cirka 90 procent. Genom försäljningen gör vi en god affär med en betydande vinst.”


Stockholm den 17 oktober 2005

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör Industrivärden, tel. 08-666 64 00