RKS AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 12:08 CEST

I samband med RKS nyemission har styrelseordförande Kåre Gilstring tecknat 1 396 686 nya B-aktier. Efter förvärvet kommer innehavet uppgå till 62 800 A-aktier och 1 597 448 B-aktier, vilket representerar 10,3 % av kapitalet och 11,4 % av rösterna. Därtill har Mariegården, där Kåre Gilstring är ägare till ca 15%, tecknat 300 000 B-aktier.

Sten Marthinsson har i samband med emissionen tecknat 88 000 nya B-aktier. Efter förvärvet kommer innehavet att uppgå till 39 980 A-aktier och 114 102 B-aktier, vilket representerar 0,96 % av kapitalet och 2,63 % av rösterna.

Börje Nyström har i samband med emissionen tecknat 140 000 nya B-aktier. Efter förvärvet kommer innehavet att uppgå till 41 000 A-aktier och 167 000 B-aktier, vilket representerar 1,29% av kapitalet och 2,95 % av rösterna.

För samtliga förändringar gäller att de nya aktierna förväntas registreras av PRV omkring 4 juli.

RKS AB (publ)
RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Perntoft, Informationschef RKS AB Tel: 042-26 68 05 Karin.perntoft@rks.se