RaySearch Laboratories AB (publ)

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 11:14 CEST

Johan Löf har idag utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att till och med den 31 december 2003 köpa maximalt 562 794 st B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ), organisationsnummer 556322-6157 ("Bolaget"). Om optionen utnyttjas till fullo kommer Johan Löf att äga sammanlagt 2 081 028 A-aktier och 1 115 375 B-aktier som representerar 30,4 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i Bolaget.

Stockholm den 7 juli 2003
Johan Löf

Mangold har idag tecknat optioner att senast den 31 december 2003 köpa maximalt 1 139 261 st B-aktier i Bolaget. Om dessa optioner utnyttjas till fullo kommer Mangold att äga 1 139 261 B-aktier som representerar 12,9 procent av aktiekapitalet och 2,8 procent av röstetalet i Bolaget.

Stockholm den 7 juli 2003
Mangold fondkommission AB

Information om ovanstående optioner kan erhållas av Christian Paulsson på telefonnummer 08-454 96 57