Investment AB Öresund

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 11:52 CEST

Efter genomförd inlösen i AB Custos (publ) kommer Investment AB Öresund (publ) att inneha 1.688.585 aktier motsvarande 30,1 procent av kapital och röster i bolaget.

Stockholm den 26 juni 2003

Stefan Dahlbo
Vice verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00