Investment AB Öresund

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:18 CEST

Investment AB Öresund (publ) har i dag förvärvat 122.600 aktier i Bilia AB (publ) och har därefter 1.369.750 aktier. Detta motsvarar 5,3 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 D
Tel. +46-8-402 33 00 Fax. +46-8-402 33 03m Org.nr. 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se