Investment AB Öresund

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 17:00 CEST

Investment AB Öresund (publ) har i dag avyttrat 243.000 aktier i Protect Data AB (publ). Öresund har därefter 393.600 aktier samt utfärdade köpoptioner motsvarande 8.325 underliggande aktier. Detta motsvarar 3,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning.

Stockholm den 22 augusti 2003
Mats Qviberg
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 D
Tel. +46-8-402 33 00,
Fax. +46-8-402 33 03.
Org.nr. 556063-9147
info@oresund.se
www.oresund.se