Investment AB Öresund

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 18:01 CET

Investment AB Öresund (publ) har i dag avyttrat 116.000 aktier i Avanza AB (publ).

Öresund har därefter 5.646.347 aktier och utställda köpoptioner motsvarande 250.000 aktier. Detta motsvarar 19,7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning.

Stockholm den 28 oktober 2003

Stefan Dahlbo
Vice verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00

Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm.
Besöksadress: Norrlandsgatan 15 D
Tel. +46-8-402 33 00,
Fax. +46-8-402 33 03.
Org.nr. 556063-9147
info@oresund.se
www.oresund.se