Mandator AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 09:17 CEST

Lars O Pettersson har underrättat Mandator om att han via närstående och bolag har avyttrat 3.866.274 teckningsrätter i Mandator. Lars O Pettersson äger efter avyttringen 1.933.137 aktier i Mandator. Detta motsvarar av det totala aktiekapitalet och röstetalet i Mandator 10,3 procent före den pågående nyemission, och 3,4 procent vid full teckning i nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Mandator, Tel 0709-565 141