OptiMail AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 15:56 CEST

OptiMail AB har genom återköp av egna aktier den 4 september 2003 förvärvat 5000 aktier i OptiMail. Därefter äger bolaget 683 267 aktier, vilket motsvarar 5,0% av bolagets aktiekapital och röstetal.

Stockholm den 4 september 2003
OPTIMAIL AB (publ)

Frågor besvaras av VD, Fredrik Olsson, OptiMail AB (publ), tfn. 070-590 62 58.