Novestra AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 10:02 CEST

AB Novestra har förvärvat ytterligare 2.000.000 aktier i Modul 1 Data AB (publ.). Efter förvärvet uppgår Novestras innehav till totalt 5.300.000 aktier, vilket motsvarar 7,8 procent av totalt antal utestående röster och aktiekapital.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com