Nordea Bank AB

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 08:52 CEST

Till följd av att Nordea Bank Finland Abp, 1680235-8, accepterat utbyteserbjudandet från OM AB (publ) till aktieägarna i HEX Abp har Nordeakoncernen den 3 september 2003 erhållit 3 757 057 aktier i OM HEX AB (publ).

Nordeakoncernens sammanräknade innehav i OM HEX AB (publ) uppgår därefter till 6 595 078 aktier, vilka tillsammans representerar 5,72 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Nordea AB (publ)
105 71 Stockholm

För ytterligare information:
Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, 08 614 7852
Jakob Grinbaum, chef för Group Treasury and Group Corporate Development, 08 614 7891